Förbättrad luft minskar obehag

Luftkvaliteten i Umeås badhus Navet ligger inom de nya riktlinjer som föreslås men vissa simmare upplever ändå obehag. För att komma till rätta med detta har nu flera åtgärder vidtagits.