Fond uppmuntrar socialt arbete

På lördag delar Erikshjälpens Kungsbackafond ut medel till föreningar för hjälp till integrationsinsatser, hälsofrämjande aktiviteter och möjlighet för fler barn och unga att inkluderas i idrott- och föreningsliv.Erikshjälpens Kungsbackafond är ett samarbete mellan Erikshjälpen och Kungsbacka kommun. Syftet med fonden är att uppmuntra insatser för barn och ungdomar i kommunen och därmed skapa bättre framtidsförutsättningar, främja inkludering i föreningsliv och integration och minska risken för utanförskap.


Föreningar som bidrar till en meningsfull fritid för barn och unga och som har en intention att nå barn som lever i en utsatt livssituation kan få del av Kungsbackafonden. En del av överskottet som Erikshjälpen Second Hand i Kungsbacka genererar går till fonden och utdelning sker två gånger per år.

Vårens fondmottagare är:

1 IFK Fjärås Ett bidrag till föreningens inkludering- och integrationsfrämjande arbete, där nyanlända ungdomar som spelar i laget får samma chans att delta i föreningens verksamhet som övriga i laget.

2 Forsgårdens Golfklubb Bidraget från fonden går till att arrangera en lägervecka och prova-på-träning för barn och unga med diagnostiserad övervikt och fetma.

3 Kungsbacka HC Genom detta bidrag kan Kungsbacka HC köpa in begagnad utrustning för att fler barn och unga ska kunna testa ishockey samt få möjlighet att delta på kortare träningsläger.

4 Volleybollklubben Westan Ett bidrag till genomförande av sociala aktiviteter som en del av föreningens inkludering- och integrationsarbete riktat till nyanlända killar och tjejer, i klubben och i Kungsbacka kommun.

5 Hanhals IF Genom detta bidrag kan Hanhals IF bredda sin verksamhet och nå ut till fler barn och unga. Satsningen riktar sig främst mot tjejer, utrikesfödda samt till de som av olika orsaker annars inte har möjlighet att utöva ishockey.


Från Erikshjälpens Kungsbackafond delas det även ut ett årligt stöd till verksamheten Solrosen som ger olika typer av stöd till barn med en frihetsberövad förälder eller nära anhörig.