Fler kvinnliga idrottsledare drar fler tjejer

Fritidsnämnden i Malmö beviljar FC Rosengård 500 000 kronor för att starta Football for Life Sverige. Projektets syfte är att aktivera fler tjejer inom idrotten och fotbollen genom att utbilda tjejer/kvinnor som ledare, domare och administratörer inom fotbollen.


#footballforlifesverige #fcrosengård #kvinnligfotbollsdomare #kvinnligfotbollsledare #tjejidrott #jämställdidrott
Representation är en viktig del i arbetet med att aktivera unga tjejer. Projektet Football for Life Sverige ska utbilda fler kvinnliga fotbollsledare och domare för att få fler unga tjejer att börja spela fotboll och fortsätta.

Football for Life Sverige är vidareutveckling av ledarskapsprogrammet Female Coach Development Program (FCDP) som FC Rosengård tidigare drev som ett pilotprogram för unga kvinnor i området Rosengård. Förutom att utbilda kvinnor till föreningsledare ska projektet även involvera flera föreningar i och runt Rosengård i sitt arbete.


– I likhet med övriga Sverige ser vi att många tjejer i Malmö slutar allt för tidigt med sin idrott. Vi hoppas att projektet får spridning i Malmö så att flera föreningar får utbildade kvinnliga ledare, vilket i sin tur förhoppningsvis bidrar till att vi ser en ökad andel aktiva tjejer inom Malmöidrotten, säger Sven-Erik Rasmusson (S), vice ordförande i fritidsnämnden.

Förhoppningen är att Football for Life Sverige ska kunna få fram 30 nya kvinnliga ledare och 10 nya tjejlag. Planen är även att jobba med att sänka tröskeln till idrott genom att hitta nya former för fotboll och idrott och sprida kunskap om hur man kan arbeta för en jämställd idrott. 


– Unga tjejer som ledare och förebilder är avgörande för att vi ska kunna locka tjejer till idrotten och skapa trygga miljöer för unga tjejer. Det är glädjande att vi nu tillsammans med FC Rosengård visar med handling och inte bara vackra ord att vi stöttar tjejidrotten, säger Ewa Bertz (L), ordförande för fritidsnämnden.