Fjällby utvecklas till modern fjälldestination

I norra Dalarna, invid Nipfjällets naturreservat, ligger Fjätervålen. Denna småskaliga fjällby ska nu förädlas till en modern och hållbar fjälldestination enligt Sernekes vision.


Den nya byggnationen i Fjätervålen samlas runt ett torg. Illustration: AIX

Hållbarhet står i fokus när arbetet med planering och byggande av den nya destinationen nu startar. Identitetsskapande arkitektur och ett genomtänkt stadsbyggande är viktiga beståndsdelar i att skapa långsiktiga värden och minimal påverkan på den känsliga fjällmiljön. AIX arkitekter har fått uppdraget att förverkliga Sernekes vision.

– Vår huvudidé är att göra en tät och naturnära fjällby med ett bilfritt nät av snögator. Man ska kunna parkera bilen när man anländer för att inte behöva röra den förrän man ska resa hem igen. Vi tror att det kommer att ge en intensivare upplevelse än vad som är vanligt i fjällsammanhang, mer likt alpernas byar, säger Mikael Uppling, arkitekt på AIX.

Som ett led i att minimera projektets koldioxidavtryck kommer fokus ligga på modern träarkitektur där samtliga byggnader projekteras för trästomme. Det handlar om en ny hotell- och centrumanläggning med 200 rum, restaurang, butik och spa samt bostäder. Det mesta samlat runt ett centralt torg.


– Tillsammans med specialisterna i Greenhouse Living kommer vi också att undersöka nya och spännande idéer för kretsloppssystem, lokal matproduktion och andra klimatsmarta lösningar, säger Katja Hillström, arkitekt på AIX.


Fjätervålen är en okänd pärla i den svenska fjällvärlden. Men de som hittat hit återvänder och många alpina klubbar använder backarna för träning på alla nivåer.


– Vi har ett fantastiskt berg att utgå ifrån. Vi tänker investera i en ny lift och varsamt utveckla de alpina möjligheterna. Vi siktar också på att möta det växande intresset för längdskidåkning, bland annat kommer spåren att passera det centrala torget och igenom hotellet, rent bokstavligen, säger Linda Schuur, affärsutvecklare på Serneke.

Naturreservatet är en av Fjätervålens främsta tillgångar. Här finns milsvida marker för vandring, cykling och turåkning. Men det gäller att gå varsamt fram och respektera naturen och de som lever av den. Idre sameby är landets sydligaste och har sina renar på bete i området.


– Vi vill skapa en fjällby som lever året runt i samklang med dem som verkar på platsen. En fjällby som vänder sig till dem som ser storheten i att kunna uppleva stillheten och det orörda. Vi tror att det går att förverkliga samtidigt som vi skapar möjligheter för sport, rekreation och kulturella event, säger Linda Schuur.