Finaste parken finns i Stockholm

Uppdaterat: 19 dec. 2017

P A R K Under årets parkmässa i Jönköping utsågs Järva DiscGolfPark i Stockholm till Elmia Park Inspira – Årets Park 2017. Efter att tävlingens jury utsett fem nominerade parker/kyrkogårdar har allmänheten fått rösta på sin favorit.– Det betyder allt att få det här priset. Vi är kända för många utländska besökare, men det är kanske inte så många här hemma som har sett det som en allmän park, säger Mats Löf, Järva DiscGolfPark.


Årets Park 2017 är en stor aktivitetspark med böljande gräsmattor och stora höjdskillnader. Den ligger i Igelbäckens kulturreservat mellan Järvas olika stadsdelar och är en av Stockholms största parker.


Järva DiscGolfPark är en nyskapande modern aktivitetspark som finansieras helt av discgolfverksamheten.

Parkens design bygger på att bevara det som fanns från början, det innebär att det är en pågående process där befintliga plantor gynnas och andra tas bort för att låta ett parkliknande landskap växa fram. Det är ingen traditionell parkanläggning utan ett modernt område där befintlig vegetation används och raffineras.


Parken bjuder på luftiga träddungar och täta naturdungar. Utöver aktiviteten discgolf passar parken även för promenader med eller utan hund, picknick, solbad och lek. Det finns även ett café och fina utsiktsplatser att besöka.


Alla har kunnat rösta på sin favoritpark på Elmia Parks webbplats och även på plats under mässan. De nominerade bidragen som juryn valt ut står för ett nyskapande då det gäller att sätta parkmiljön, grönytor och hälsofrämjande utemiljöer i centrum. Juryn anser att detta är kriterier som kommer att bli än viktigare i framtiden då förtätningen av urbana miljöer sker i en snabb takt.


Syftet med tävlingen är att lyfta fram landets vackra parker och kyrkogårdar – och att inspirera till fler besök och besökare i grönskande närområden. Priset är instiftat av Elmia och delades ut första gången på Elmia Park i Jönköping 2013.