​Fina betyg för SM-veckan Sommar

SM-veckan i Helsingborg och Landskrona besöktes av fler än 110 000 personer och över

30 000 provade på en idrott. Det är några siffror från de utvärderingar av evenemanget som nu är klara.Under sommaren och hösten har SM-veckan i Helsingborg och Landskrona utvärderats på flera sätt. Bland annat har besökare och lokala föreningar fått säga sitt och på uppdrag av Riksidrottsförbundet och värdstäderna har Upplevelseinstitutet gjort beräkningar på besökarantal och turistekonomi. Beräkningarna bygger på telefonundersökningar, på plats-intervjuer och en webbenkät. Totalt genomfördes 3 865 intervjuer.


Drygt 9 av 10 specialidrottsförbund gav Helsingborg och Landskrona betygen ”mycket bra” eller ”bra” som värdstäder. Besökarna var också mycket nöjda med evenemanget. 90 procent av besökarna i Helsingborg och 83 procent i Landskrona var positiva till städernas värdskap av SM-veckan. Bland lokalbefolkningen var siffran 94 respektive 93 procent.

Många lyfter evenemangsområdena vid Gröningen i Helsingborg och Lagunen i Landskrona som stora succéer, där det förutom SM-tävlingar också fanns kringarrangemang och de populära prova på-områdena som tillsammans hade cirka 30 000 deltagare, i huvudsak barn och unga.


– Ett av våra mål med SM-veckan var att inspirera och uppmuntra till rörelse och aktivitet. Därför är det otroligt roligt att se att så många tog chansen att aktivera sig. För en del föreningar har det bidragit till nya medlemmar och att de kunnat visa upp sin verksamhet för människor de tidigare inte nått fram till, säger projektledare Camilla Plate.

Enligt Upplevelseinstitutets utvärdering gav SM-veckan värdstäderna 100 147 923 kr i beräknad turistekonomi. Av besökarna är 93 procent (Helsingborg) respektive 88 procent (Landskrona) positiva till att besöka städerna igen som turist.