Första spadtaget för Järvabadet

Första spadtaget har nu gjorts för Järvabornas efterlängtade utomhusbad. Målet är att öka simkunnigheten i området samt att skapa en inkluderande mötesplats.


Bild av hur det nya Järvabadet kommer att se ut. Illustration: AIX Arkitekter

Badet byggs på uppdrag av Stockholms stad intill Eggeby gård som ägs av Stockholms stad och arrenderas av Järva Folkets park. På gården finns en naturskola, ett kafé och det ordnas regelbundet olika evenemang och festivaler. Tanken är att badet ska stärka Eggeby gård som mötesplats och område för friluftsliv.


Planer för ett utomhusbad på Järvafältet har funnits sedan 1970-talet då byggnationen av miljonprogrammet påbörjades. I stadsdelarna kring Järvafältet bor många socioekonomiskt utsatta grupper. Barn och ungdomar har begränsade möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och att lära sig simma.

Det nya badet ska innefatta två övningsbassänger, en simbassäng samt en barnplaskdel. Utöver detta byggs omklädningsrum, lokaler för personal, teknikbyggnader och en kiosk.


Järvafältet är ett kulturreservat och stor vikt har lagts på att skapa en arkitektur som i skala och form på ett naturligt sett inordnar sig i miljön. Samtidigt är byggnaden av mer offentlig karaktär för att tydligt urskilja sig från omgivande gårdsbebyggelse. Överblickbarhet för personalen, jämlikhet och säkerhet för de badande har varit mycket viktigt under designprocessen som skett i nära dialog med verksamheten.

AIX Arkitekter har ritat badet och det planeras stå klart 2019.