Lots ska integrera nyanlända i föreningslivet

Lomma kommun har projektanställt en föreningslots med uppdrag att jobba för att nyanlända ska integreras i föreningslivet. Ambitionen är att satsningen ska fortsätta och bli en del av Lomma kommuns ordinarie verksamhet efter de två åren.


#föreningslots #lomma #föreningsliv #nyanlända
Målet för Lommas projekt med föreningslots är att alla nyanlända ska komma i kontakt med föreningslivet då det är en utmärkt väg in i det svenska samhället. Genrebild: Pixabay

Inspirationen till projektet kommer bland annat från Eslövs kommuns arbete med att integrera nyanlända i föreningslivet, ”Min väg till engagemang i Eslöv”.


– Vi såg att vi på Kultur och fritid kan göra mer för integrationen, trots att det inte ingår i vårt primära uppdrag, säger Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef.

Uppdraget som föreningslots har gått till Martin Harlenbäck. Han har en lång bakgrund inom föreningslivet som simtränare, chefstränare och klubbchef och kommer närmast från ett jobb som konsulent och projektledare för Svenska Simförbundet.


– Föreningslivet är en utmärkt väg in i det svenska samhället med möjlighet till nätverkande, språkträning och att vara en del av ett sammanhang. I liknande projekt har det handlat om att föreningarna och kommunens invånare som inte riktigt kommit in i samhället kan stötta och hjälpa varandra. Föreningar kan dra stor nytta av att få in personer som vill engagera sig, samtidigt som individerna kan få hjälp av föreningarna, säger Martin Harlenbäck.


I Lomma kommun finns omkring 100 föreningar. Ett 40-tal av dem är idrottsföreningar och ett 20-tal är kulturföreningar. Det finns bland annat också flera hjälporganisationer, pensionärsföreningar, studieförbund, friluftsföreningar och religiösa föreningar.


– Eftersom det finns så många olika typer av föreningar så finns det något som kan passa de flesta, säger Martin Harlenbäck.


Målet med projektet är att alla nyanlända ska komma i kontakt med föreningslivet och att 80 procent av dem fortfarande är föreningsaktiva efter två år.