Lots ska integrera nyanlända i föreningslivet

Lomma kommun har projektanställt en föreningslots med uppdrag att jobba för att nyanlända ska integreras i föreningslivet. Ambitionen är att satsningen ska fortsätta och bli en del av Lomma kommuns ordinarie verksamhet efter de två åren.