Föräldrars rädsla hindrar barns utveckling

Bra lekplatser är viktiga för att utveckla barnens fysiska förmåga, vilket hjälper dem att ta sig fram i världen och på lekplatsen med större självförtroende. Men föräldrars rädslor kan leda till ett överbeskyddande beteende som undanröjer alla risker och därmed även utmaningar för barnet. Jeanette Fich Jespersen, global chef på Kompans forskningsinstitut KPI, har skrivit en artikel om förhållandet mellan risk och nytta med en utmanande lekplats.