Färre konstgräsplaner snöröjs för att minska slitage och miljöpåverkan