Färre konstgräsplaner snöröjs för att minska slitage och miljöpåverkan

Från och med vintern 2020 snöröjer Göteborgs Stad tio konstgräsplaner, utöver elitarenorna Ruddalen 1, Valhalla IP och Got Event Bravida. Detta innebär att färre planer snöröjs än tidigare men att livslängden på konstgräsplanerna ökar och miljöpåverkan minskar.

Ett sätt att minska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner är att installera granulatfällor i dagvattenbrunnarna vid konstgräsplanen. Fällan samlar upp gummigranulatet från planen. Foto: Therese Hivell

Tidigare år har idrotts- och föreningsförvaltningen saltat och plogat bort snö från merparten av kommunens konstgräsplaner. Från och med januari 2020 snöröjs färre konstgräsplaner.


– Vi ändrar vinterskötseln eftersom det krävs mycket resurser att hålla konstgräsplanerna i spelbart skick samtidigt som snöröjning sliter mycket på konstgräset och bidrar till spridning av gummigranulat till omkringliggande natur, säger Rustan Lundbäck, verksamhetschef planer/isar på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Alla planer, inte bara de som röjs på vintern, kommer även fortsättningsvis att vara öppna och bokningsbara året om. De som bokar en plan får själva avgöra om de vill spela trots is eller snö. I annat fall kan en annan typ av träning väljas under vintermånaderna, exempelvis styrketräning, löpning eller att boka tid i en sporthall. I och med den ändrade vinterskötseln försvinner den högre vintertaxan för breddplanerna och samma taxa för hyra av planerna gäller hela året.


Inför varje säsong väljer idrotts- och föreningsförvaltningen i samråd med Göteborgs Fotbollförbund ut vilka tio planer som ska snöröjas kommande år. Utgångspunkten är att dessa ska vara geografiskt väl utspridda i staden och gå att snöröja utan större negativ påverkan på miljön.