Norrköping rustar för extrema regn

Sannolikheten för kraftiga skyfall är betydligt högre än tidigare med anledning av klimatförändringarna, och enligt SMHI är förväntan att de kommer att inträffa allt oftare i framtiden och med ökad intensitet. Norrköping är en av de kommuner som väljer att klimatsäkra staden för att undvika översvämningar vid framtida skyfall.


#ljurabäck #norrköping #skyfall #översvämning #klimatförändring
När Ljura bäck i Norrköping breddas för att kunna ta emot mer vatten vid skyfall förbereds även områdena runt om för framtida rekreationsområden. Bild: Erick Arango Marcano, Norrköpings kommun

Norrköpings kommun ska minska risken för översvämningar genom att ge mer plats åt Ljura bäck som idag delvis går genom kulvertar och ett smalt dike. Om bäcken idag behöver ta emot stora vattenmängder från kraftiga regn och snösmältning har den ingenstans att ta vägen annat än att svämma över på åkrar, omgivande marker och flygplats.


Förutom att öka Ljura bäcks kapacitet att ta emot stora vattenmängder, kommer den också anpassas för att bidra till ökad ekologisk mångfald i området. Både djur- och växtliv kommer att berikas när bäcken breddas och området runt om förbereds för framtida rekreationsområden.

– Ljura bäck är kanske Norrköpings hemligaste bäck, men skulle i framtiden kunna bli ytterligare ett uppskattat blågrönt stråk genom staden, säger Maria Rothman, projektledare på Norrköpings kommun.


I projektet för att klimatsäkra Ljura bäck står Arkitema för uppdragsledning och landskapsarkitektur, medan COWI går in med kompetenser inom mark, bro, el och belysning, risk och kalkyl. Förprojekteringen ska vara klar i september 2020, och tillståndsansökan för vattenverksamhet pågår parallellt.