”En rik fritid för både kropp och själ”

Bodens kommun vill att alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid. Föreningslivet är en viktig förutsättning för att det ska vara verklighet och därför utreds nu möjligheterna att starta ett Föreningarnas Hus.

Kultur, idrott och natur ger en rik fritid för både kropp och själ. Foto: Lee Seonghak, Pixabay och iStock.

I Bodens kommun finns mer än 300 olika föreningar som driver vitt skilda verksamheter. Det kan vara kultur – konst, musik, dans, teater – eller sport och idrott av olika slag. Dessutom finns många olika specialinriktningar, exempelvis frimärkssamling, intresseorganisationer, kamratföreningar inom försvaret med mera.


– Våra eldsjälar i föreningslivet är en förutsättning för att det ska finnas något för alla i Boden. Vi vill att alla ska känna sig sedda och uppskattade, oavsett vilken verksamhet man brinner för, säger Catarina Ask, ordförande för kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (KFUN).

Även de kommunala anläggningarna är en viktig grund för att kunna skapa bra verksamheter. Bodens kommun lägger stora resurser på att hålla anläggningarna i trim. Bland planerade större insatser finns ridhuset, en ny danslokal och ombyggnad i Träffpunkten Sävast. Många föreningar har egna små lokaler för den dagliga verksamheten, men saknar tillgång till lokaler för större aktiviteter.


– Kommunfullmäktige gett KFUN i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett Föreningarnas Hus i Boden. Därför kommer vi att bjuda in föreningarna till ett möte i höst för att diskutera vad ett sådant hus skulle innehålla och hur det skulle kunna fungera, säger Catarina Ask.


Den tredje förutsättningen för att ha tillgång till en rik fritid är naturen. I Bodens kommun ska det vara enkelt att ta sig ut i naturen. Vare sig man vill träna för elitsammanhang, eller bara ta en lugn stund för att samla tankar och kraft.

– Det hör till vårt närhetsliv att det ska vara nära till allt som är viktigt – och naturen är viktig för oss alla, avslutar Catarina Ask.