”En rik fritid för både kropp och själ”

Bodens kommun vill att alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid. Föreningslivet är en viktig förutsättning för att det ska vara verklighet och därför utreds nu möjligheterna att starta ett Föreningarnas Hus.