En fest för att öka intresset för odling

Många barn som växer upp i städer idag har aldrig fått uppleva glädjen av att äta potatis eller jordgubbar de själva varit med om att odla. För att sprida kunskap om odling arrangerar Koloniträdgårdsförbundet och Studiefrämjandet Stockholm Urban Garden Show den 8–9 september.


Kolontiträdgårdsförbundet vill ge fler barn kontakt med odling för att veta var maten kommer ifrån. Foto: Ulrica Otterling

Idag när en allt större del av Sveriges befolkning bor i de stora städerna, är det många barn som växer upp utan att komma i kontakt med odling. Ett solrosfrö som sås i en mugg med jord i lågstadiet är ofta den enda kontakt med odling som dessa skolbarn får under uppväxten.


– Att få odla och skörda är en glädje som alla barn borde få uppleva, därför måste odling in på schemat i skolan. Konceptet med skolträdgårdar borde väckas till liv igen, säger Ulrica Otterling, generalsekreterare i Koloniträdgårdsförbundet.

Den 8-9 september äger Stockholm Urban Garden Show rum i Drakenbergsparken (Tantolunden) på Södermalm. Där kommer alla barn att kunna stoppa fingrarna både i jorden och i vatten och uppleva odling hands-on. Det blir en fest för odlingens plats i staden, där allt positivt som odling i staden för med sig lyfts fram.


Det blir visningsträdgårdar, höstmarknad, föredrag, barnaktiviteter och workshops, diskussioner om ämnen kopplade till stadsodling med inbjudna gäster samt öppna trädgårdar. Besökare kan lära sig mer om allt från syrning av grönsaker och hur kretsloppet i jorden fungerar till hur det är att ha höns i staden.

Stockholm Urban Garden Show är det senaste av flera projekt inom Studiefrämjandet där odling är den röda tråden. Förutom att sprida kunskap om odling, har Studiefrämjandet också använt odling som ett verktyg för att skapa samhällsengagemang.


– Besökare kommer få veta hur stadsodling kan bidra till demokrati, integration och delaktighet i samhället och hur odling bidrar till att uppfylla de Globala målen, Agenda 2030, säger Ingrid Rogblad, verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet i Stockholm.

Att väcka intresset för odling redan i skolåldern och sprida odlingskunskap är viktigt ur ett samhällsperspektiv, inte bara för att få fler att välja gröna yrken, utan också på en mer grundläggande nivå.


– Det är viktigt att barn vet var maten kommer ifrån, att potatis kommer från potatislandet, menar Ulrica Otterling. Då behövs odlingskunskap och en plats att odla på. Även om man bor i staden.
Läs mer på www.stockholmurbangarden.se