EM plattform för rörelse och inkludering

Stockholms stad kopplar det sociala projektet Hand the Ball till EM i handboll 2020 för att få fler i förorten att upptäcka rörelseglädje, motverka ohälsa, öka inkluderingen – och få fler att gå med i en förening. Det är tidigare förbu