Elever provar skogsbad och planterar träd

I Helsingborg ska drygt 1500 elever i årskurs fyra plantera var sitt träd i Sofieroskogen. Under trädplanteringsdagarna bjuder Miljöverkstaden in eleverna att utforska livet i skogen genom lek och utmaningar. I år är temat Träd kan rädda världen.


Helsingborgs fjärdeklassare får prova på att skogsbada samtidigt som de planterar 1500 träd. Foto: Lars Nissen Photoart/Pixabay

Miljöverkstaden är Helsingborgs satsning på stöd till skolornas miljöundervisning. Sedan tjugo år tillbaka bjuder Miljöverkstaden in alla Helsingborgs fjärdeklassare till programmet Barnens skog där de erbjuds bland annat en skogslektion eller inventering av skog i skolans närmiljö tillsammans med miljöpedagoger.


Trädplanteringen 7–8 maj är finalen på Barnens skog-programmet. Dessa dagar planterar drygt 1500 elever var sitt träd och får genom teori och praktik lära sig mer om hur träden talar med varandra, livet i skogen, allemansrätten och prova på skogsbad.


– Förutom att varje elev får plantera ett träd, får klasserna uppleva vår fantastiska skog genom att vara aktiva på olika stationer. Vi hoppas att eleverna ska njuta av upplevelserna som skogen ger och att de åker från Sofieroskogen med nya kunskaper och lust att fortsätta upptäcka naturen med respekt för vad skogen ger oss, säger Caroline Sjunner, miljöpedagog på Miljöverkstaden.

Årets trädplanteringsdagar genomförs i samarbete med bland andra Helsingborgs skid- och orienteringsklubb, Scouterna och Skogen i skolan.