Ekonomi och tidsbrist sätter stopp för skolbarns friluftsliv

48 000 skånska skolbarn har fått chansen att komma ut i naturen genom Stiftelsen Skånska Landskaps ut