Ekerö Arena ska bli självförsörjande på el

Ekerö Arena, ett projekt i miljardklassen på Ekerö väster om Stockholm, ska bli helt självförörjande på energi, för både el och uppvärmning.


Ekerö Arena projekteras av Ladza Fastigheter AB och ska omfatta badhus, 250 bostäder, en ishall, en multiarena för idrott och konserter, uppvärmda fotbollsplaner, ett skidspår inomhus och en skatepark. Dessutom planeras för skolor, hotell och restauranger på området. Projektet beräknas att byggas i etapper med start 2020/21.


Ladza Fastigheter AB har tecknat ett Letter of Intent (LOI) med SolTech Energy Sweden AB och SENS, Sustainable Energy Solutions. Det är starten på vad som ska bli ett samarbete för lokal hållbarhet, klimatarbete och energieffektivisering för att Ekerö Arena ska kunna bli helt självförsörjande på energi.

SolTechs produkter för byggnadsintegrerad solenergi planeras att användas på tak, i fasader, fönster och balkonger. På så sätt får Ekerö Arena både ljusinsläpp och solskuggning genom tak, väggar och fönster och omvandlar samtidigt solljus till el.


– Alla glasytor absorberar användbar solenergi. Ekerö Arenas arkitektur och storlek bidrar till att vi kan maximera antalet paneler på fastigheterna, säger Stefan Ölander, styrelseordförande på SolTech Energy.


Genom att nyttja berggrundens egen lagringsförmåga kan ett energilager skapas. Det innebär att sommarvärmen lagras och tas fram när den behövs – på vintern. Självklart går det även att göra tvärt om. När man behöver kyla på sommaren nyttjar man lagrets lägre temperatur samtidigt som man laddar lagret med värme – på så sätt byter årstiderna plats och alla vinner.

– Genom våra system kommer vi kunna värma upp och kyla ner bostäder, simhall och skolor. Det gör vi med den spillvärme och spillkyla som uppstår då vi värmer respektive kyler t.ex. ishall, inomhus skidspår, simbassäng, konstgräsplan och kontor, säger Jan Egenäs på SENS.

För Olle Nordberg på Ladza Fastigheter känns det bra att dessa två LOI är skrivna:


– Vårt mål, som tack vare samarbetet med SolTech Energy och SENS inte alls är orealistiskt, är att vi ska kunna producera och lagra all den energi vi behöver. Dessutom skapar vi förutsättningar för ett ekonomiskt hållbart projekt genom att eliminera en stor del av driftskostnaderna. För precis som med allt när det gäller Ekerö Arena, vill vi göra smarta och långsiktiga val. Det är då man bygger för framtiden.