Skånefrö har Sveriges första EBC-certifierade biokol

Skånefrö har som första svenska biokolproducent fått European Biochar Certificate – den hårdast kravställda certifieringen för biokol. Med ökande behov av klimatpositiva lösningar är biokol på stark frammarsch och med allt fler europeiska aktörer krävs kvalitetsgranskning och en internationell standard.


#skånefrö #biokol #ebc
Sven-Olof Bernhoff, vd Skånefrö AB, med det första svenska biokolet som är certifierat enligt European Biochar Certificate. Foto: Skånefrö AB

Biokol är organiskt restmaterial som torrdetilleras (pyrolyseras) och används som energikälla, jordförbättrare och kolsänka. Certifieringen The European Biochar Certificate (EBC), med säte i Schweiz, har arbetats fram av biokolforskare och tillverkare som europeisk industristandard. Granskningen säkerställer kvalitet, hållbar produktionskedja och säkert bruk i alla jordnära system.


– Det är stor skillnad på biokol och biokol, så man måste veta vad det är man lägger i sin jord. Det är viktigt med spårbarhet och insyn i framställningsprocessen, säger Sven-Olof Bernhoff, vd på Skånefrö.

All tillverkning av biokol är tyvärr inte hållbar och närproducerad. Teoretiskt kan allt organiskt material bli biokol, oavsett vad det består av. För den cirkulära ekonomin är det viktigt med produktion på plats av restprodukter från närområdet.


– Biokol är ett av de mest lovande materialen för att skapa naturliga kolsänkor och motverka klimatförändringarna. Från god idé till hållbar teknologi är det dock lång väg, och det behövs hårda kontrollprocedurer för att garantera att vi inte skadar våra sårbara ekosystem. Med en EBC-certifiering visar Skånefrö att deras produkt håller högsta kvalitetsstandard och att de nu intar ledarposition och visar vägen för en ren och kontrollerad svensk biokolindustri, säger Hans-Peter Schmidt, styrelseledamot i EBC.


EBC är en oberoende kvalitetsgranskning för största möjliga transparens på marknaden. Det blir enklare att veta vad som finns i produkten och att den inte innehåller gifter eller cancerframkallande ämnen. EBC-certifierat biokol uppfyller krav för utsläpp, ekologiskt hållbar produktion, miljövänlig lagerhållning, kvalitet och ett klimatpositivt avtryck.


– Dåliga saker blir inte bättre i en snygg förpackning. Med EBC-certifiering vet vi att vi uppfyller dagens höga kvalitets- och hållbarhetskrav, säger Sven-Olof Bernhoff.