Ny e-tjänst för riskbedömning av evenemang

Piteå kommun har beslutat att alla som nyttjar kommunens lokaler eller har bidrag från kommunen ska göra en riskbedömning innan de genomför sitt evenemang eller sammankomst. För att hjälpa arrangörerna med det har kommunen tagit fram en e-tjänst som samtidigt är ett kontrollsystem. 


#socialdistansering #piteå #riskbedömning #coronapandemi #evenemangundercorona #verksamhetundercorona
I Piteå ska alla arrangörer göra en riskbedömning för smittspridning av coronaviruset för såväl verksamhet som evenemang.

Som en följd av coronapandemin har regeringen förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Alla verksamheter och arrangörer rekommenderas följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridning. Dessutom har myndigheten tagit fram en mall för riskbedömning av evenemang.

I Piteå har förvaltningen Kultur, park och fritid beslutat att alla som nyttjar kommunens lokaler ska göra en riskbedömning innan de genomför sitt evenemang eller sammankomst. Detsamma gäller för föreningar med verksamhet och evenemang i egna anläggningar men som har bidrag från kommunen. I en riskbedömning identifieras olika risker för att arrangören ska kunna vidta lämpliga åtgärder för att minska risken för smittspridning.


– Nu har vi tagit fram en e-tjänst för denna riskbedömning, där alla arrangörer och föreningar ska svara på några enkla frågor för att upptäcka eventuella risker och samtidigt planera för riskreducerande åtgärder. Om alla följer Folkhälsomyndighetens råd och gör denna riskbedömning kan trots allt olika sammankomster och verksamheter genomföras, säger Jenny Axelsson, enhetschef Kultur, park och fritid.

E-tjänsten är ett stödverktyg för arrangören men även ett kontrollsystem där kommunen ska kunna bedöma om arrangören följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.