Klartecken för Dynamo Sundsvall – ett nav för cykelturism

Sundsvalls kommun planerar att bli ett nav för cykelturism och i och med att Tillväxtverket nu beslutat att delfinansiera ”Dynamo Sundsvall – ett affärsutvecklingsprojekt på rull” med drygt 9 miljoner kronor kan projektet dra igång. Tillsammans med Region Västernorrlands, Sundsvalls kommuns och ett tjugotal föreningars och företags insatser i form av pengar och arbetstid, så omfattar projektet cirka 20 miljoner kronor.