Klartecken för Dynamo Sundsvall – ett nav för cykelturism

Sundsvalls kommun planerar att bli ett nav för cykelturism och i och med att Tillväxtverket nu beslutat att delfinansiera ”Dynamo Sundsvall – ett affärsutvecklingsprojekt på rull” med drygt 9 miljoner kronor kan projektet dra igång. Tillsammans med Region Västernorrlands, Sundsvalls kommuns och ett tjugotal föreningars och företags insatser i form av pengar och arbetstid, så omfattar projektet cirka 20 miljoner kronor.


#terrängcykling #dynamosundsvall #sundsvall
Terrängcykling växer i popularitet och flera banor kommer att anläggas i Sundsvall inom ramen för projektet Dynamo Sundsvall. Foto: Sundsvalls kommun

Nästa år inleds arbetet med att skapa ett nav för terrängcykling och cykelturism i området kring Friluftscentrum Södra Berget i Sundsvall. I sin motivering till beviljat stöd av projektet skriver Tillväxtverket bland annat: ”Partnerskapet bedömer att projektet väl överensstämmer med målen i programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014–2020 i mellersta Norrland och även mycket väl överenstämmer med Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi”.


Projektet Dynamo Sundsvall är tänkt att pågå under tre år (2020–2023) och under den tiden ska olika banor för terrängcykling anläggas i området kring Friluftscentrum Södra berget. Förutom rena motionsbanor planeras även så kallade ”flowbanor” och en XCO-bana, den typ av tävlingsbana som används i olympiska sammanhang.

Tre asfalterade pumptracks kommer att anläggas i tre olika kommundelar i Sundsvall och hela konceptet kan kopplas ihop med både vandringsleden S:t Olavsleden och den nyligen öppnade downhillbanan i Sundsvalls slalombacke.


– Det här blir en helt ny och spännande reseanledning till Sundsvall, och dirigerar förstås privatturism till ett av Sundsvalls finaste naturområden – Södra berget. Men framför allt har projektet potential att skapa affärsutveckling i form av både nya företag och befintliga företag som kan utveckla produkter och tjänster för att möta upp de behov som efterfrågas inom det här området, säger Anna Borggren, marknadschef på Näringslivsbolaget.


2020 inleds en affärsutvecklingsserie med syfte att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom besöksnäringen och skapa hållbar tillväxt med hjälp av nya affärsmodeller och utvecklade affärsidéer, anpassade utifrån cyklisternas behov.


Närheten till cykeldestinationerna Järvsö och Åre bedöms vara till fördel för Dynamoprojektet och erfarenheter från norska Trysil, där antalet cykeldagar ökade från 25 000 till 53 000 under åren 2016–2018, visar att konceptet har stor potential.