Drönarbaserad cykelbelysning på beställning i Skara

Forskningsprojektet Skara skyddsängel ska utveckla och testa drönarbaserade lösningar för cykelbelysning i Skara kommun. Genom projektet hoppas forskarna få fler att välja cykeln även under vintern när det är som mörkast. Högskolan i Skövde leder arbetet med användarstudier.


Projektet Skara skyddsängel ska undersöka om drönarbaserad belysning på beställning kan vara en billigare och bättre lösning än fasta ljusinstallationer längs cykelvägar.
Tvekar du att cykla under vintern när det mörkt? Det tänker projektet Skara skyddsängel råda bot på genom att undersöka om drönarbaserad belysning på beställning kan vara en billigare och bättre lösning än fasta ljusinstallationer längs cykelvägar. Bild: Högskolan i Skövde

Vintermörkret gör att många väljer bort cykeln under vinterhalvåret. Det i sin tur gör att de positiva hälsoeffekterna och det klimatneutrala resandet uteblir. Installation och underhåll av belysningssystem är dyrt och det är inte alltid möjligt att ha bra ljusförhållanden på alla cykelvägar, särskilt inte utanför tätorterna. Det ska projektet Skara skyddsängel råda bot på. I stället för att investera i fast belysning ska drönare stå för en flexibel lösning.


– Detta är såklart inte bara ett problem i Skara utan en vanlig utmaning i hela Norden. Vi behöver hitta mer kostnadseffektiva lösningar som kan ge liknande ljusupplevelser som i städerna. Vi är måna om att undersöka alternativa lösningar för att stödja ett aktivt resande även under den långa, mörka vintern, säger Maria Nordström, utvecklingsledare i Skara kommun.

I projektet tar forskarna sikte på de utmaningar som mörkret innebär. Genom att utveckla drönarbaserade infrastrukturtjänster på beställning ska säkerhet och trygghet förbättras och öka viljan till att ta cykeln även när det är mörkt på landsbygden. Projektet kommer att testa sina lösningar tillsammans med invånare i Skara och utgå från två cykelvägar i kommunen.


Genom att utgå från cyklisternas behov kan projektet utforma lösningar som fungerar för de som ska använda tjänsten och är möjliga att genomföra praktiskt. Förutom belysning kan systemet även komma att inkludera tjänster som kollisionsvarningar och fjärrassistans. Experimenten utformas ur perspektivet att alla ska kunna använda lösningen för att skapa tillgänglig och inkluderande infrastruktur. Medborgardialog och användarstudier kommer därför vara en betydande del av projektet.


Projektet Skara skyddsängel koordineras av Sveriges forskningsinstitut RISE och genomförs i samarbete med Högskolan i Skövde, Jönköping University och Skara kommun. Projektet pågår fram till hösten 2023 och finansieras av Vinnova för att stödja beteendeförändringar mot aktiv, klimatneutral och hälsosam mobilitet.