”Drömmen om Borås” ska fylla gatorna med liv

I Borås spänner man nu bågen för att ta nästa steg för att utveckla sin stad. Projektet kallas ”Drömmen om Borås – Livet på gatan”. Den här gången handlar det om att överraska besökare genom tillfälliga fysiska förändringar i stadskärnan.Sedan 2012 har det skett ett strategiskt arbete med att öka attraktionskraften i Borås City. Projektet, kallat ”Drömmen om Borås”, samlade fastighetsägare, näringsidkare och representanter från Borås Stad för att ta fram sex stycken visionsbilder för hur man ville att Borås City skulle se ut och fungera i framtiden. Under 2015 släpptes en handlingsplan över hur visionsbilderna skulle förverkligas.


Det nya projektet, ”Drömmen om Borås – Livet på gatan”, startar med en workshop med kommunen, fastighetsägare och näringsliv för att samla in idéer hur gatan kan fyllas med liv. Även arbetsmöten kommer att genomföras för att kommunen och näringslivet gemensamt ska hitta nya sätt att arbeta.

– Vi ska kunna testa satsningar i stadskärnan som vi gemensamt utvärderar, det skulle till exempel kunna vara att bygga en pop-up park eller en pop-up lekplats på Stora Torget eller testa en ny cykelbana genom stadskärnan. Genom att våga prova nya saker i stadsmiljön vill vi skapa ett ännu större intresse för att använda stadskärnan som sin handels- och mötesplats, säger Lisa Statham, cityledare.


– Vi vill förädla och förbättra den stråkutvecklingsprocess som redan nu visat sig framgångsrik. Syftet är att nyttja stadens ytor bättre. Stadskärnan ska upplevas som mer inbjudande och bjuda på aha-upplevelser. Det hoppas vi ska generera mer besök och en ökad omsättning, det i sin tur ökar fastighetsvärdena, säger Anna Liljenby, ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna i Borås.