Discgolf utmärkt spontanidrott

Discgolfen som den ser ut idag föddes i Kalifornien på 1960-talet. Nu växer den som spontanidrott och familjeaktivitet både i Sverige och USA.Spelupplägget är som med bangolf. Man går en bana och målet är att klara den på så få kast som möjligt. En discgolfbana kan byggas i en kortvariant om tre hål och ända upp till fullstor storlek med 18 hål. Tommy Bessner, bandesigner på GolfDiscPark, anser själv att en 9-hålsbana är en bra storlek. Den ger en riktig runda med utmaningar och tar cirka 45 minuter att spela. Det är också den banstorlek som är vanligast i Sverige.


DiscGolfPark säljer korgar och utrustning separat men allra helst vill de också designa banan – för säkerhetens skull. Den optimala placeringen för en discgolfbana är i närheten av allmänna kommunikationer och gärna där det redan finns andra aktiviteter, till exempel elljusspår. Men då är det viktigt att planera discgolfbanan så inga discar behöver kastas över motionsspåret till exempel.

Något som ofta glöms bort men som Tommy Bessner poängterar vikten av är tydliga skyltar om banans sträckning, hur de enskilda hålen ser ut, speltips, uppförandekod etc.


Discarna som används har olika utseende vilket ger dem olika funktioner och egenskaper i luften. Discgolf kan vara en materialsport om man vill men den behöver inte vara det. Tommy Bessner berättar att det finns discgolfare som spelat i tiotals år och fortfarande bara använder 1–3 discar medan andra kan traska runt med 17 varianter i ryggsäcken. Oavsett vilket gör discens behändighet sporten till en utmärkt spontanidrott.