Digitalt påsklov i Malmö fyllt med kultur

I Malmö flyttar påsklovet in på nätet och ut på stan. Under lovveckan den 29 mars–5 april erbjuds digitala aktiviteter att delta i hemma eller utomhus: dans, online-träning, workshops, trollerikurs, spoken word och låtskrivande bland annat. Det är en del av den kulturella allemansrätten för Malmös barn och unga.


#kulturpåsklov #kulturellallemansrätt #barnkultur
Materialpåsar delas ut inför påsklovet så att barn och unga kan följa med i de digitala workshops som erbjuds eller skapa själva. Foto: Malmö stad

I Malmö har barn och unga fått en kulturell allemansrätt som utgår från barnkonventionen och innehåller kulturförvaltningens samlade utbud av aktiviteter riktade till dem. Den ska ge samma förutsättningar för alla att ta del av men också påverka och att själva skapa kulturupplevelser.

– Barn och unga har rätt till kultur. Nu utvecklar vi utbudet både på skoltid och fritid och ser till att alla barn kan ta del av det vi erbjuder. Vi ska bli bättre på att lyssna på barn och unga så att vi blir konsekventa och gör aktiviteter de vill ha och deltar i, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad.

Under hela påsklovet finns det något att göra för Malmös lediga barn och ungdomar och de kan delta i aktiviteterna digitalt eller på plats. Ett antal olika kanaler används för att genomföra aktiviterna: Youtube, Zoom, Instagram, Facebook, Google Meet och chattprogram. Materialpåsar kommer också att delas ut på Konsthallen och utvalda bibliotek så att alla kan följa med i digitala workshops eller skapa själva.


De som tagit del av kulturaktiviteter under lovet kommer att få en digital enkät. Svaren är till stor hjälp när nya aktiviteter skapas. När det finns möjlighet att träffas fysiskt kommer dialogen kring aktiviteterna att ske mer regelbundet och i olika former för att säkerställa ett utbud som når barn över hela staden.


På kulimalmo.se finns påskens alla aktiviteter samlade. Utbudet på Kul i Malmö arrangeras av kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen och fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. På sidan finns listat alla aktiviteter som är gratis för de under 25 år och som bor i Malmö.