Brett utbud av digitala dansworkshops

Popping & locking, kubansk salsa, new school hiphop, argentinsk tango och schottis. Det är några av de digitala dansworkshops för barn och unga som Malmös fastighets- och gatukontor och fritidsförvaltning erbjuder. Ett brett utbud av dansstilar med olika nivåer ska locka till rörelse. Tjugo dansaktörer från Malmö och Lund gör satsningen möjlig.


#digitaldansworkshop #dansworkshop #malmö #dansstilar
Schottis och hiphop, voguing och tango – det är ett brett urval av dansstilar som erbjuds i Malmö stads digitala dansworkshops för barn och unga. Med nivåer från nybörjare till avancerad kan alla delta. Foto: Bogdan Radu, Pixabay

Den 7 september startar Urban Summer – online dance workshops. Malmös barn och unga får då möjlighet att ta del av ett brett dansutbud i form av inspelade workshops. För att nå ut till så många dansintresserade som möjligt erbjuds nybörjar-, mellan- och avancerad nivå.


Inspelningen görs av ett produktionsbolag tillsammans med tjugo dansaktörer från Malmö och Lund. Totalt kommer sextio workshops i tjugo olika stilar att erbjudas och de publiceras löpande i Kul i Malmös digitala kanaler. Kul i Malmö är en webbplats med gratisaktiviteter för barn och unga.


– Urban Summer – online dance workshops, som satsningen heter, blir ett digitalt dansprogram med presentatörer och danslärare som ska ge alla dansintresserade möjligheten att delta hemifrån, via sin mobil, platta eller dator. Förhoppningen är att flera ska vilja börja dansa och hitta till föreningslivets dansaktörer, säger Erland Weerasinghe, enhetschef på fastighets- och gatukontoret.

Pandemin har medfört att konceptet fått ställa om. Urban Beach, som under tidigare somrar erbjudit många dansaktiviteter, uteblev i år. Satsningen på digitala dansworkshops blir ett nytt sätt att erbjuda dansaktiviteter.


– Att skapa möjligheter för dans står i fokus för vårt arbete. Satsningen grundar sig till stor del av det resultat som undersökningen Ung livsstil har påvisat, det vill säga att dans är ett intresse som efterfrågas som fritidsaktivitet i hög utsträckning, i synnerhet av tjejer, säger Malin Eggertz Forsmark, avdelningschef fritidsförvaltningen.


Ung livsstil är en kartläggning av Malmös högstadieelevers fritidsvanor och livsvillkor som fritidsförvaltningen genomfört på uppdrag av fritidsnämnden. Arbetet påbörjades hösten 2015, då över 2000 högstadieelever svarade på en enkät om vad de gör på fritiden, vad de vill göra på fritiden och om deras livssituation som helhet. I juli 2017 släpptes den färdiga rapporten och i juli 2018 kom en fördjupande rapport med fokus på matvanor och hälsa.