Digital stadsfestival ökade tillgängligheten

Helsingborgs stadsfestival Hx 2020 ställde inte in, utan ställde om, höll avstånden men kom närmare än någonsin tidigare. Nu finns resultatet för Sveriges första digitala stadsfestival att läsa i en rapport.


#hx2020 #digitalstadsfestival #helsingborg
Nu är rapporten om den digitala stadsfestivalen Hx 2020 klar. Den visar bland annat att programinslagen sågs av människor inte bara i Sverige utan även i länder som Mexiko, Indien och USA. Bild: Helsingborgs stad

Under rekordsnabba tolv veckor ställde Helsingborg Arena & Scen om inriktningen för årets upplaga av stadsfestivalen Hx. Sveriges första digitala stadsfestival startade 31 juli och var under flera veckor ett hopp i det evenemangsmörker som sänkte sig över landet i början av mars månad. Festivalens olika programinslag har hittills nått ut till mer än 217 000 digitala enheter.


– Det var otroligt inspirerande att känna det varma och positiva gensvar som vi fick när beslutet var taget att ställa om till en digital festival. På såväl lokal som regional och nationell nivå har aktörer och artister uttryckt stor glädje och tacksamhet för att vi inte gav upp, trots utmaningarna. För några av de medverkande artisterna var Hx sommarens enda engagemang och de lokala föreningarna fick ny och värdefull energi inför framtiden, säger Helen von Platen, evenemangschef på Helsingborg Arena & Scen.

Hx 2020 engagerade 31 musikakter varav 15 kvinnliga och 16 manliga. 29 lokala föreningar medverkade och totalt 70 lokala aktörer var involverade i genomförandet. Festivalens tillgänglighet ökade genom textning, teckenspråkstolkning och inte minst genom att många av inslagen kunde ses under lång tid. Under fredagen och lördagen producerades sammanlagt 17 timmars livesändning inte bara från Hx egna scener, utan även från bland annat Kulturvaerftet i Helsingör.


– Även under normala omständigheter är Hx ett mycket omfattande och krävande projekt att genomföra. Att vi nu på endast tolv veckor lyckades ställa om detta stora arrangemang till att genomföras digitalt, tycker jag är ett imponerande styrkebesked från Helsingborgs stad och Helsingborg Arena & Scen. Vi har ju under hela den pågående pandemin strävat efter att fullfölja våra åtaganden gentemot publiken, och Hx blev ytterligare ett bevis på att om viljan finns så finns också vägen, säger Max Granström, VD för Helsingborg Arena & Scen.


Ladda ner rapporten här.