Digital stadsfestival ökade tillgängligheten

Helsingborgs stadsfestival Hx 2020 ställde inte in, utan ställde om, höll avstånden men kom närmare än någonsin tidigare. Nu finns resultatet för Sveriges första digitala stadsfestival att läsa i en rapport.


#hx2020 #digitalstadsfestival #helsingborg