Digital rekordpublik för Göteborgs museer

Trots smittskyddsrestriktioner och nedstängning nådde Göteborgs museer en rekordpublik 2020. Under året hade det digitala utbudet på museernas webbplatser och sociala medier över sju miljoner interaktioner och visningar.