Digital rekordpublik för Göteborgs museer

Trots smittskyddsrestriktioner och nedstängning nådde Göteborgs museer en rekordpublik 2020. Under året hade det digitala utbudet på museernas webbplatser och sociala medier över sju miljoner interaktioner och visningar.


#digiseum #digitaltmuseum #digitalkultur
Göteborgs Konstmuseum, Stadsmuseet, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet har tillsammans skapat Digiseum, en väg in till museernas digitala verksamhet. Under 2020 hade museerna totalt 7 310 328 interaktioner och visningar på sina webbplatser och sociala medier. Bild: Skärmbild från Stadsmuseet i Göteborgs hemsida

2020 ställde Göteborgs konstmuseum, Stadsmuseet, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet Akvariet om sina verksamheter på grund av pandemin. Under våren skapades konceptet Digiseum på museernas webbplatser för att samla och erbjuda en enkel väg in till museernas digitala verksamhet. Tack vare satsningen på digitalt innehåll har publiken fortsatt kunnat ta del av konst, design och kulturhistoria under hela året från museerna.


Under året har över 40 filmade visningar och introduktioner till utställningar presenterats på museernas webbplatser, tillsammans med dagliga inlägg i sociala medier med pedagogiska nedslag och berättelser från samlingarna.


– Arbetet med att erbjuda ännu mer av museernas kunskap, upplevelser och tillgängliggjorda samlingar online har fått ett stort genomslag. Att så många också interagerar på olika sätt med museerna på digitala plattformar visar också att vi är relevanta och att det finns ett sug efter konst- och kulturupplevelser, säger Britta Söderqvist avdelningschef Göteborgs museer och konsthall.

Några satsningar som fått stor uppmärksamhet och väckt engagemang är Göteborgs stadsmuseums och Sjöfartsmuseet Akvariets samtidsaktuella Coronadokumentation. Museerna har fotograferat och samlat in berättelser från platser och företeelser i staden som förändrats under pandemin. Stadsmuseet gjorde också en film som gav historiska perspektiv på tidigare pandemier i Göteborg, som nådde en miljonpublik.


Varje vecka har museerna också skapat tematiska koncept som engagerar tusentals människor i sociala medier, till exempel Göteborgs konstmuseums #veckansverk och Röhsska museets #formfredag på Instagram. Enkla och lekfulla program för yngre besökare har erbjudits på webbplatserna som ”Gissa föremålet” och ”Nyfiken på konst”.


I väntan på att verksamheterna kan öppna igen, fortsätter Göteborgs museer även i år att skapa digitala museiupplevelser för att ge publiken tillgång till konst, design och kulturhistoria.