Detta tycker grannen om ditt trädgårdsarbete

Grannarnas gräsklippare, motorsågar och trimrar låter och skapar en viss irritation, speciellt bland unga. Det visar en ny internationell undersökning*. Däremot kommer sannolikt oljud i våra trädgårdar framöver att minska, för enligt samma undersökning ökar intresset för batteridrivna, tysta trädgårdsprodukter.


Att bo tätt inpå varandra kan skapa irritation när det gäller ljud. Men framtiden ser ut att bli tystare. Foto: Husqvarna

Husqvarna som tillverkar skogs-, park- och trädgårdsprodukter ville veta hur mycket eller lite vi egentligen störs när trädgårdsmaskinerna drar igång i grannskapet – och passade samtidigt på att undersöka hur stort vårt behov av tystare alternativ är.

   

Hur toleranta vi är när det kommer till grannarnas maskindrivna trädgårdsarbete skiljer sig en hel del mellan olika länder. Känsligast är fransmännen, där 74 procent stör sig på trädgårdsmaskiner, jämfört med Storbritannien och USA där bara 54 respektive 46 procent störs. I Sverige är det 64 procent som irriterar sig på när grannens motorer låter.

Trädgårdsetiketten skiljer sig också en del åt mellan länderna. I USA och Frankrike är det helt i sin ordning att köra igång gräsklippare och andra motordrivna maskiner redan klockan 9 på morgonen, medan vi i Sverige väntar till klockan 10. Mer eniga är man om när det är dags att göra kväll, det är klockan 20 som gäller för alla utom för de franska husägarna som parkerar sina maskiner senast klockan 18.


Att börja diskutera med grannarna om de oskrivna reglerna inte följs är vi däremot lite tveksamma till. Mest raka rör kör man med i Frankrike och Tyskland där 39 respektive 33 procent har konfronterat grannar som bullrar för mycket. Lite mer försiktiga med att klaga är amerikanerna (17 procent), britterna (18 procent) och svenskarna (20 procent).

Undersökningen visar dessutom att det är de unga husägarna som är minst toleranta när det gäller störande ljud. Bland husägare i åldern 70–79 år är det 65 procent som inte tycker att de störs av buller från grannarnas trädgårdsmaskiner. Bland de yngre husägarna, 20–29 år, är det bara 40 procent som inte anser sig störda.


Framöver får vi förmodligen se helt andra siffror då intresset för batteridrivna och mer tysta trädgårdsmaskiner ökar. I undersökningen svarade nämligen hela 70 procent att de kan tänka sig att deras nästa gräsklippare kommer att vara icke-bensindriven. Det får ses som en naturlig utveckling då dagens batteridrivna produkter är i nivå med de bensindrivna när det kommer till kvalitet och kapacitet. Sortimentet av batteridrivna produkter ökar också ständigt och idag har Husqvarna bra batteridrivna alternativ för att klippa gräset, trimma kanterna eller klippa häcken.


* Undersökningen kring trädgårdsbuller genomfördes av Opeepl där 2 000 personer från fem länder deltog.