Danselevers hälsa i nytt forskningsprojekt

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har initierat ett forskningsprojekt om danselevers hälsa. Projektet innehåller kognitiv beteendeterapi och näringslära för elever som går på högstadiet på Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm.


#balettelever #gih #danselevershälsa #DancExcellent
Det är en tuff kombination att vara tonåring, gå i skolan och samtidigt träna dans intensivt, menar Sanna Nordin-Bates, ansvarig forskare för studien om danselevers hälsa. Genrebild: Lynnea, Pixabay

Forskningsprojektet kallas DancExcellent och programmet är specialanpassat för danselever i tonåren för att både främja hälsa och minska ohälsa. Bland annat ska det utvärderas om projektet kan förebygga symtom på ätstörningar och främja så kallad hälsosam strävan, det vill säga en kombination av självkänsla, självmedkänsla och positivt engagemang. Projektet pågår under åtta veckor i form av nio workshops: fem om KBT och fyra om näringslära.


– Anledningen varför vi kombinerar KBT med näringslära är för att vi tror att ett program som integrerar kunskaper om psykologiska och fysiska faktorer har större potential att hjälpa danseleverna, säger Sanna Nordin-Bates, docent vid GIH och ansvarig forskare för studien.

Projektet kommer att utvärderas med hjälp av enkäter och intervjuer med eleverna med frågor om träningsbakgrund och en rad olika aspekter på hälsa och ohälsa. Detta kompletteras med två föreläsningar för skolans medarbetare och föräldrar, vilka också har tillgång till en egen Facebook-grupp där de kan få tips, information och inspiration.


– Våra elevers kroppar ska hålla under hela danskarriären och resten av livet. All kunskap som kan hjälpa oss förstå samt främja en god hälsa är viktigt för oss, säger Peter Green, rektor på Kungliga Svenska Balettskolan.


Forskningsprojektet DancExcellent: Att främja hälsosam strävan i dans via kognitiv beteendeterapi och nutritionskunskap genomförs vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm i samverkan mellan forskare vid GIH, Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet och Norges Idrottshögskola och delfinansieras av Centrum för Idrottsforskning.