Danselevers hälsa i nytt forskningsprojekt

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har initierat ett forskningsprojekt om danselevers hälsa. Projektet innehåller kognitiv beteendeterapi och näringslära för elever som går på högstadiet på Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm.