Cykling sparar både liv och pengar

Peter Schantz, professor vid GIH, utsågs i slutet av förra året till ”Årets cykelhjälte” av cykelairbagföretaget Hövding. Anledningen är hans viktiga forskning som lyfter fram cyklism och de samhällsekonomiska effekterna av att cykla. 80 liv kan räddas varje år bara i Stockholm om fler tar cykeln istället för bilen.


Som utvald till ”Årets cykelhjälte” fick professor Peter Schantz ta emot 10 000 kronor samt en Hövding, ett airbaghuvudskydd för cykling, av Anna Katarina Skogh, marknadschef vid Hövding. Foto: Anna Holm/Hövding

– Jag är glad och hedrad över priset och det värmer stort. Även mina medarbetare ska ta åt sig av äran. Utan deras bidrag hade vårt viktiga forskningsarbete inte kunnat genomföras, säger Peter Schantz, professor i humanbiologi vid Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH.


Peter Schantz har visat att 80 liv kan sparas varje år enbart i Stockholms län om de bilister som har maximalt 30 minuters resväg till jobbet i stället väljer cykeln. De lägre utsläppen det medför minskar risken att dö i förtid även för dem som sitter kvar i bilköerna. Om alla bilister som har mindre än 30 minuters resväg till arbetet tog cykeln i stället för bilen skulle samhället spara miljarder.

Samtidigt som Peter Schantz tog emot utmärkelsen som ”Årets cykelhjälte” överlämnade han två nya forskningsrapporter till Trafikverket. Dessa rapporter ska användas som underlag för vidare utveckling av våra städer för att få fler att välja cykeln.


Den ena rapporten hade rubriken ”De upplevda landskapen för cykling. Påverkan på hälsan” och handlar om på vilket sätt miljön längs med vägen man cyklar påverkar upplevelsen. Forskningen visar bland annat att om det finns mycket grönt upplever cyklisten det som en tryggare färdväg. Rapporten kan bidra till hur våra vägar och cykelstråk utvecklas i framtiden.

– Peter Schantz forskning sätter fingret på hur viktiga de vardagliga besluten är för såväl hela samhället som för individen. Hans forskning belyser de enorma summor samhället kan spara på att fler väljer cykeln framför bilen, hur mycket mer plats det skulle bli i städerna, hur miljön skulle förbättras och framförallt hur många liv vi hade kunnat spara, direkt genom att individens egen hälsa ökar genom cykelpendling, indirekt genom att luften blir bättre. En bättre cykelhjälte kan jag inte tänka mig, säger Anna Katarina Skogh, marknadschef på Hövding.