Coronasäkrat läger får fart på barnen i Haninge

Med start idag genomför Fredagsfys Sverige ett sommarläger i Haninge kommun – ett läger som i första hand vänder sig till barn i socioekonomiskt utsatta områden, är gratis och dessutom coronasäkrat.


#fredagsfys #haninge #sommarläger #coronasäkrat #rörelseglädje
Emelie Johansson (t v) och Susanna Almström, Fredagsfys Sverige, håller i sommarlovslägret som genomförs på uppdrag av Haninge kommun. Lägret vänder sig i första hand till socioekonomiskt utsatta barn i åldern 7–10 år, är gratis – och coronasäkrat. Foto: Rehana Hallberg

Det är andra året i rad som Fredagsfys Sverige, ett prioriterat projekt i Hälsofrämjandet, genomför sommarläger på Torvalla IP i Haninge på uppdrag av kommunen.


Folkhälsomyndigheten släppte siffror så sent som i mars om att fetma har femfördubblats sen 1980-talet och att övervikt och fetma är en av de främsta orsakerna till ohälsa. Det som gör oss unika är att vi inte bara fokuserar på rörelse eller bara på kost, vi fokuserar på helhetsbilden hälsa där även sömn och sunda kompisrelationer ingår. Det blir allt svårare att motivera till spontan rörelse och den livsviktiga fysiska aktiviteten. Här vill vi vara med och inspirera, säger Susanna Almström, ansvarig för Fredagfys Sverige.

Alla barn i åldersgruppen 7–10 år är välkomna, men barn från socioekonomiskt utsatta områden är extra välkomna.


Vi vet att de sällan får åka iväg på semesterresor, eller ens lämna sin kommun. Det inbjuder till allt för mycket tid framför skärmar. För att säkerställa att de kommer till lägret bjuder vi in hela fritidsavdelningar så att pedagogerna ser till att barnen kommer. Även de barn som inte går på fritids bjuds in.


Drygt 300 barn och pedagoger på fritidsavdelningar runt om i kommunen deltar i lägret som pågår måndag till onsdag, 100 deltagare om dagen fördelat på 50 på förmiddagen och lika många på eftermiddagen. Handsprit står utställt mellan stationerna, bland annat parkour, skogshinderbana, lekar och utslagsplatser för golf.


Vi har också informerat fritidspedagogerna om att hålla sin grupper intakta och åtskilda från andra fritidsgrupper samt avstånd mellan deltagarna, säger Susanna Almström som hoppas på en solig vecka full av fysisk aktivitet på Torvalla IP.

Mellan stationerna serveras smoothies och frukt, och barnen får lära sig sockersmarta alternativ till bullar, kakor, saft, godis, läsk och energidrycker.


Tanken är att sommarlägret ska vara en kick-off inför höstens skolstart, att pedagogerna ska ta med sig helhetstänkandet kring fysisk aktivitet och kost in i höstterminen. Ett häfte om detta delas ut till varje pedagog för att de inte ska glömma under sommaren.

Thomas Björn