Centralt naturreservat bildas i Uppsala

Uppsala kommun och Statens lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram ett förslag för hur Årike Fyris kan skyddas som naturreservat. Området ligger centralt i södra delen av staden och har en värdefull flora och fauna kopplad till kulturlandskapet som är viktigt