Multifunktionell byggsats för gatumöbler testas i Göteborg

En helt ny gatumöbel i form av en byggsats testas nu i Göteborg. Med Street Moves kan man snabbt skapa och placera ut sittplatser, lekredskap, utegym, växtbäddar, cykelställ och annat utifrån invånarnas behov.


#streetmoves #gatumöbel #byggsats
En prototyp av gatumöbeln Street Moves testas just nu i Göteborg. Byggsatsen kan användas för att enkelt skapa sittplatser, utegym, växtbäddar, cykelställ etc på nya platser i staden. Bild: LundbergDesign

I Göteborg är den nya gatumöbeln placerad på Södra Larmgatan, på två parkeringsplatser längs trottoaren. Här har Göteborgs Stad tidigare ställt ut det som på engelska kallas för parklets – på svenska ungefär miniparker – men då har det varit sittgrupper, odlingslådor och liknande som snickrats ihop just för det tillfället. Nu handlar det istället om testa en ny typ av byggsats som ska göra det enklare att ge stadsgator mer liv och rörelse.


– Vi tror att denna gatumöbel kommer att uppfattas positivt av göteborgarna och bli ett bra tillskott även för näringsidkare och butiker, säger Helena Karlsson Haner, planeringsledare på trafikkontoret Göteborgs Stad.


Byggsatsen Street Moves har tagits fram i ett innovationsprojekt som leds av Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, ArkDes, och finansieras av statliga innovationsmyndigheten Vinnova.


Byggsatsen består av en utbyggbar grundplatta i trä och specialanpassade delar som placeras ovanpå. Tanken är att nyttja stadens yta på ett smart sätt och med hjälp av byggsatsen ge mer plats för människor och de funktioner som behövs i stadsmiljön. Med hjälp av byggsatsen kan städer snabbt placera ut sittplatser, lekredskap, utegym, växtbäddar, cykelställ eller annat utifrån invånarnas behov.

Prototypen testades i höstas i centrala Stockholm och nu alltså i Göteborg. Där ska den stå åtminstone fram till maj i år och utvärderingar får visa om den sedan kan bli kvar över sommaren eller istället ska testas på en annan plats i staden. Samtidigt testas andra delar av byggsatsen bland annat i Helsingborg.


– Detta är också ett bra sätt att kunna prova en lösning för att parkera elsparkcyklar, säger Helena Karlsson Haner.