Restaurerad park blir både öppnare och grönare

Upprustningen av Brunnsparken i Göteborg är klar, så när som på plantering av perenner och restaurering av kandelaberbelysningen från 1884. Nyinvigning sker den 4 juni då parken åter grönskar och staden fyller 399 år.