Brottning för människor med funktionsvariation

Uppdaterat: 31 mars 2020

Svenska Brottningsförbundet börjar arbeta med människor med någon form av funktionsvariation, med fokus på barn och unga med intellektuell sådan. Projektet heter En brottarmatta utan gränser.

#enbrottarmattautangränser #svenskabrottningsförbundet #svenskbrottning #funktionsvariation #allmännaarvsfonden
Svenska Brottningsförbundet börjar arbeta med människor med funktionsvariation, med fokus på unga med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet heter En brottarmatta utan gränser och pågår i tre år med medel från Allmänna Arvsfonden. Foto: Svenska Brottningsförbundet

En brottarmatta utan gränser drivs med medel från Allmänna Arvsfonden under tre år. Målet är att få igång 15 brottningsföreningar fram till 2023 – och att projektet går över till ordinarie verksamhet inom ramen för Svenska Brottningsförbundet efter projekttidens slut.


Samuel Lund, generalsekreterare för Svenska Brottningsförbundet, är både glad och stolt att få börja arbeta med den för Brottningsförbundet nya gruppen brottare.


– Det känns roligt att Allmänna Arvsfonden har beviljat vårt projekt. Detta kommer att hjälpa svensk brottning att bli ännu mer inkluderande och göra brottningen tillgänglig för alla, oavsett bakgrund, kön, ålder och eventuell funktionsvariation.


Umeå Brottning och Västerås BK Brottning är de två första brottningsföreningarna som är utvalda att ingå i projektet En brottarmatta utan gränser.


Att få vara med och starta upp denna verksamhet känns fantastiskt! Träning är för alla men förutsättningarna för att alla ska trivas och känna sig trygg behöver förbättras. Vi vill jobba för en bredare verksamhet där alla ska känna sig inkluderade och ges möjlighet till en bra och trygg miljö med massor av rörelseglädje, säger Carina Lindgren, ansvarig för projektet i Umeå Brottning.

Hur känns det att vara en av två föreningar som är utvalda för detta projekt?

Vi tycker att det är inspirerande att vi är utvalda att jobba med detta och på så sätt vara ledande inom svensk brottning att driva dessa frågor. Det kan även få vår förening att utvecklas inom flera fält. Vi ser en stor möjlighet att utbilda ledare, brottare och styrelse inom ett område som är samhällsviktigt och kan driva idrotten framåt.


Vad kan projektet tillföra föreningen?

Vi blir en bredare förening där vi tillsammans i mötet med varandra utvecklar förståelse och insikt till medmänniskors olika förutsättningar. Vi planerar att köra igång tidigt i höst.

Umeå Brottnings mål är att etablera ett samarbete med FUB Umeå, Föreningen Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar, Vuxna, för att nå målgruppen.


Svenska Brottningsförbundet söker nu en projektledare och en projektassistent som kan driva projektet.

Text: Thomas Björn