Bred satsning på friluftsområde

Förra året investerade Upplands Väsby 5 miljoner kronor i Väsby Friluftsområde. Nu utökas satsningen med ytterligare 5 miljoner kronor.– Det är med stor glädje jag kan konstatera att utvecklingen av friluftsområdet går på full fart. Ett utvecklat friluftsområde är något Väsbyborna efterfrågat och det är viktigt att det finns plats för gröna ytor när vi nu i snabb takt växer och bygger den moderna småstaden, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).


Investeringarna går bland annat till färdigställande av ett nytt ridhus, uppförande av en hinderbana och genomförande av ett designprogram för friluftsområdet med utplacering av skyltar, papperskorgar och bänkar under våren. Satsningen på området har redan givit ett av Stockholms längsta elljusspår, som invigs inom kort.

– Det är vår vision att friluftsområdet i framtiden är vida känt för sitt unika friluftsliv med natur- och kulturupplevelser. Området ska vara attraktivt nog för att locka besökare från hela regionen, men framförallt den självklara platsen för Väsbybon att spendera sin fritid, säger Maria Röstberg, kultur-och fritidschef i Upplands Väsby kommun.

I beslutet ligger även medel för att vidare utreda utvecklingen av friluftsområdet. På förslag finns bland annat att bygga ett hus med café, omklädningsrum och mindre mötesytor i anslutning till någon av friluftsområdets entréer. Det planeras även för en lekplats med skogstema, bastu, utegym, upprustning av bad- grill- och mötesplatser, samt nya möjligheter till spontanidrott.