Boule och golf är friskvård

Friskvårdsbidraget är ett årligt bidrag som arbetsgivare kan ge till sina anställda utan att beskattas. Bland de aktiviteter som Skatteverket godkänner