Borsta bort mikroplasten

Kläd- och skoborstar på Göteborgs Stads konstgräsplaner. Det är en av lösningarna för att minska spridningen av mikroplast från stadens planer.


Genom att borsta kläder och skor och tömma skorna på granulat minskar spridningen av mikroplast från konstgräsplaner. Foto: Therese Hivell

Mikroplaster är skadliga för miljön och Göteborg Stad arbetar för att minska utsläppen av dessa. Bland annat handlar det om att minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner. En traditionell konstgräsplan är täckt av små plastkulor/korn (gummigranulat) som bidrar till att bollen studsar bra och att grässtråna hålls upp. Gummigranulatet räknas dock som mikroplast och med tiden sprids dessa med regnvatten, snöröjning och spelare till dagvattenbrunnar och omgivande natur.


Under våren 2018 har idrotts- och föreningsförvaltningen utrustat vissa konstgräsplaner med sko- och klädborstar. Dessa ska spelare använda efter träning och match för att borsta av sig det gummigranulat som fastnat på kläder och skor.


– Vi gör så mycket vi kan för att minska spridningen av mikroplast från planerna. Det här med borstar är ett test och en av flera åtgärder som vi vidtar. Just nu har vi bara borststationer på ett fåtal planer, men tanken är att alla planer med gummigranulat ska ha det framöver, säger Therese Hivell, samordnare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Intill borststationerna finns skyltar som informerar om miljöproblematiken och hur man ska använda borstarna.


– Vi hoppas att spelare, tränare och föräldrar som deltar vid sommarens cuper, Partille och Gothia Cup, lägger märke till borststationerna och använder dem. Kanske får fler föreningar och kommuner upp ögonen för dem och ordnar något liknande? Och spelar man på en plan som ännu saknar borstar så kan man ändå bidra till en hållbar stad genom att tömma sina skor och använda handen för att borsta av sig innan man lämnar planen, säger Therese Hivell.


Fler åtgärder för att minska utsläppet är granulatfällor i dagvattenbrunnar vid konstgräsplanerna som samlar upp granulatet. Det finns också en kant runt planerna som hindrar granulatet från att hamna utanför plan.


Vid bygge av nya planer används nya, mer miljövänliga konstgräsmaterial. Nu finns bland annat några planer i Göteborg med kork som fyllnadsmaterial istället för gummi och en konstgräsplan helt utan fyllning (granulat).