Bollplaner på tak del i satsning på idrott

I Nacka kommun färdigställs nu två nya bollplaner på taket till en handelsfastighet. Det är två 5-spelarplaner med anslutande uppvärmningsyta som anläggs och görs tillgängliga för Nackas föreningar. Planerna är en del i Nacka kommuns arbete för att öka tillgången till idrottsytor för barn och unga.


#bollplanpåtaket #bollplaner #idrottsanläggning #nackakommun #idrottssatsning
Två bollplaner med tillhörande uppvärmningsyta anläggs nu på ett tak till en handelsfastighet centralt i Nacka kommun. Foto: Nacka kommun

Efterfrågan på ytor för bollspel efterfrågas i hela Nacka kommun och ett flertal utredningar pågår om hur kapaciteten för idrottsanläggningar kan förbättras på flera olika platser.


De kommande åren satsar Nacka kommun stort på idrotten. Nya anläggningar ska byggas och befintliga anläggningar rustas upp, bland annat genom att lägga konstgräs på flera fotbollsplaner och ersätta gamla och slitna is- och simhallar med nya moderna.

De nya bollplanerna har gjorts möjliga genom ett femårigt avtal mellan kommunen och fastighetsägaren Genova, som också ställt i ordning ytan på taket där bollplanerna anläggs bredvid varandra. Bollplanerna ligger centralt och kommer inom kort att vara tillgängliga för föreningslivet att boka.