Bollplaner på tak del i satsning på idrott

I Nacka kommun färdigställs nu två nya bollplaner på taket till en handelsfastighet. Det är två 5-spelarplaner med anslutande uppvärmningsyta som anläggs och görs tillgängliga för Nackas föreningar. Planerna är en del i Nacka kommuns arbete för att öka tillgången till idrottsytor för barn och unga.