Biosfärleden utvecklad till mer hållbar upplevelse

Inventering, ommärkning och nya skyltar – under 2020 och 2021 har det jobbats intensivt med att utveckla och kvalitetssäkra Biosfärleden som går mellan Mariestad och Läckö Slott för att kunna erbjuda en hållbar och kvalitativ vandringsupplevelse.


Ledmärkning med kapellväv klarar väder och vind mycket bra.
I arbetet med utvecklingen av Biosfärleden har leden delats in i nio etapper som alla utgår från att man ska kunna åka med kollektivtrafik till och från start och mål. Den nya ledmärkningen med kapellväv har testats på andra vandringsleder och visat sig klara väder och vind mycket bra. Foto: Destination Läckö-Kinnekulle AB

Biosfärleden är en vandringsled som sträcker sig 138 km från Mariestad till Läckö Slott. För att öka intresset för leden har leden inventerats och märkts om, nya skyltar har satts upp och man har också haft en influencerkampanj.


– Nu när vi har märkt om leden med band där det faktiskt står Biosfärleden så fungerar det både som vägvisare men framförallt som extra marknadsföring. Vi har redan märkt av att lokalbefolkning uppmärksammat denna led som innan var relativt okänd, säger Carolina Hellström, projektledare på Destination Läckö-Kinnekulle.


Designen och arbetssättet för att märka upp leden är ett samarbete med Västkuststiftelsen som genom olika tester tagit fram det mest hållbara sättet att märka en led, både för ekonomin och miljön. Genom att använda kapellväv kommer banden att kunna sitta i många år. De märkningar som testats under sex år på olika vandringsleder på västkusten ser fortfarande nya ut.

Märkningsmetoden är också enklare att utföra oavsett väder till skillnad från exempelvis målning på träd och stolpar.


– Det är väldigt lätt att jobba med märkningen, med lite instruktion så kan vem som helst göra det i alla väder året runt. Vi kommer gärna ut och visar alla som ingår i samarbete med oss hur man märker upp på bästa sätt, säger Jonas Håkman, ledutvecklare och naturvårdare på Västkuststiftelsen.


Tanken bakom att skapa en hållbar och kvalitetssäkrad led är också att det ska gynna företagare längs med leden. Under projektets gång har företagare inom besöksnäring erbjudits utbildningar inom värdskap, marknadsföring och paketering för att underlätta för dem att använda leden i sitt företagande.


En grundläggande princip i arbetet med projektet har varit hållbarhet. Istället för fysiska kartor guidas besökarna på leden med hjälp av en digital karttjänst. Pdf:er finns att skriva ut själv för den som vill. Leden har också delats in i nio etapper som alla utgår från att man ska kunna åka med kollektivtrafik till och från start och mål.

Hela projektet ingår i Leader-projektet Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården och är ett samarbete mellan Mariestads kommun, Biosfärkontoret och Destination Läckö-Kinnekulle.