Förstärkt bevakning och bemanning i skånska naturreservat

Hot, trängsel, slitage och nerskräpning. Efter förra årets sommarrusning till Skånes naturreservat och nationalparker förstärker Länsstyrelsen Skåne både bemanning och bevakning för att undvika att liknande problem uppstår i år.


Skånes mest populära naturreservat slog besöksrekord förra året med trängsel, slitage och nerskräpning som följd.
Skånes mest populära naturreservat slog besöksrekord förra året med trängsel, slitage och nerskräpning som följd. I år förstärks bemanningen samtidigt som Länsstyrelsen Skåne försöker få besökarna att välja andra utflyktsmål än de mest populära. Foto: Guillaumehullin, Wikicommons (CC BY-SA 4.0)

Sommaren 2020 uppstod problem vid flera populära skånska naturreservat och stränder med parkeringskaos, trängsel och nedskräpning. Det hände också att besökares känslor flammade så högt att personalen fick motta hot. Något som krävt att både bemanning och bevakning förstärks inför årets sommar.


– Vi är jätteglada över det ökade intresset att besöka Skånes fantastiska natur. Nu genomför vi en rad åtgärder för att besöket ska bli en positiv upplevelse. Men det är viktigt att alla också tar ett eget ansvar för att undvika trängsel och nedskräpning, säger Ingela Lundqvist, chef på Länsstyrelsen Skånes naturvårdsenhet.


På flera platser kommer bemanningen att förstärkas. Man kommer också att ta hjälp av volontärer för att hjälpa besökare till rätta och berätta vilka regler som gäller i naturreservatet. Flera kommuner anställer naturvärdar som bemannar reservat och strövområden.


Väktare kommer att kallas in vid behov vid parkeringsplatserna på Stenshuvud, Söderåsen, Kullaberg och Hallamölla för att minska parkeringsproblem. Dessutom kommer parkeringsvakter att bötfälla felparkerare.

– Vi funderade på att införa en parkeringsavgift för alla, men väljer att ta in parkeringsvakter i stället. Vi vill ju komma åt dem som inte följer reglerna, vilket faktiskt kan vara livsviktigt. Förra året hände det vid flera tillfällen att utryckningsfordon inte kom fram för att felparkerade bilar blockerade vägen, säger Ingela Lundqvist, chef på Länsstyrelsen Skånes naturvårdsenhet.


Som ett led i att minska trycket från biltrafiken på Söderåsens nationalpark startar Länsstyrelsen också en sommarbusslinje som kör under helgerna.


Ett annat sätt att minska trängsel är att lotsa besökare till andra platser än de mest populära. Länsstyrelsen Skåne har en tjänst på webben, ”Hitta din plats”, för olika besöksmål. Här kommer vissa platser att förses med en varningstext om att det kan vara trångt och förslag på alternativ i närheten.

– Sammantaget hoppas vi att de här åtgärderna ska bidra till en fin sommar i Skåne 2021, säger Ingela Lundqvist.