Basketklubb ingår samarbete med fastighetsbolag för socialt hållbart Malmö

Basketklubben Malbas och Rosengård Fastighets AB kommer nästa år att arbeta tillsammans för att möjliggöra basketträning för tjejer och killar i stadsdelen Rosengård i Malmö. Den gemensamma ambitionen är att förbättra förutsättningarna för att fler barn och ungdomar ska nå sina drömmar, få en aktiv och meningsfull fritid samt skapa nya nätverk.


Basket är en sport med låg ingångströskel för att aktivera barn och ungdomar. Den fungerar för alla åldrar och kön och är inte en materialsport.

Det övergripande målet för båda parter är att bidra till en socialt hållbar stad genom att tillsammans utveckla Culture Casbah – ett stadsutvecklingsprojekt i området mellan Rosengård centrum och den nya tågstationen Rosengård station. Inom några år ska även en multifunktionell byggnad uppföras, där ett varierat innehåll kommer att erbjudas. Rosengård Fastighets AB vill tillföra aktiviteter och målpunkter längs Rosengårdsstråket och på intilliggande gårdar.


På en gård är tanken att använda streetbasket som en plats för umgänge och aktivitet. En basketplan är så mycket mer än en plats för motion. Det är en samlings- och mötesplats som blir en egen destination. Det är viktigt att skapa en plats som upplevs trygg och inbjudande för alla och som är lika lockande för tjejer och för killar.


Men det finns även en långsiktig ambition att öka möjligheten till en aktiv och meningsfull fritid för barn och ungdomar i Rosengård. Då är basket en aktivitet med låg tröskel, eftersom basket inte är en materialsport, och som fungerar för alla åldrar och kön. Dessutom är basketen en av de mest jämställda sporter.

Aktiviteterna kommer vara en integrerad del av Malbas för att kunna dra nytta av de strukturer och den kompetens som finns inom Malbasfamiljen. Idag är föreningslivet begränsat i Rosengård och dessutom är utbudet mindre än i andra delar av Malmö.


– Vi är så glada och stolta över samarbetet. Nu kan vi tillsammans med Rosengård Fastighets AB och Rosengårdsbor möjliggöra för tjejer och killar att vara med och skapa en meningsfull och aktiv fritid. Samarbetet mellan närings- och föreningslivet är en viktig nyckel för att skapa en långsiktigt socialt hållbar stad, säger Marcus Horning, ordförande i Malbas.


Att etablera en långsiktig verksamhet har en del utmaningar, framförallt ekonomiska. Det finns resurssvaga hushåll i Rosengård vilket gör att det finns svårigheter att kunna betala tränings- och medlemsavgift. Därför pågår ett arbete med att etablera en fond där familjer kan få ekonomiskt stöd för att kunna träna i Malbas.

Även halltider är en utmaning i Rosengård, vilket blir en gemensam fråga att hantera tillsammans med Malmö stad. Ambitionen är att finna lokala coacher från Rosengård och engagera unga ledare som kan och vill bidra till att bygga upp verksamheten.

– Vi vill driva en stadsutveckling som alla har nytta av och som tillför service och innehåll såväl för befintliga som nya boende. Tillsammans förnyar vi Rosengård så att fler kan och vill bo, jobba och vara här, säger Petra Sörling, vd för Rosengård Fastighets AB.