Barn med transerfarenhet ska inkluderas i idrotten

Från den första januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. RFSL, RFSL Ungdom och Riksidrottsförbundet samarbetar för att göra det möjligt för alla barn och unga att känna sig välkomna i idrottsrörelsen. Där inkluderas självklart även barn med transerfarenhet.


#transpersoner #barnkonventionen #idrott
Transpersoner som grupp har sämre hälsa än majoritetsbefolkningen vilket gör ett välkomnande till idrotten extra viktigt. Foto: Anna Åberg

Av tradition delar idrotten för det mesta in barn- och ungdomsverksamhet efter kön, ofta oreflekterat och slentrianmässigt för att det alltid har varit så. Att Barnkonventionen nu är lag innebär en möjlighet för idrottsrörelsen att med hjälp av RFSL och RFSL Ungdom påminna om Riksidrottsförbundets stadgar och idrottsrörelsens gemensamma värdegrund – att barnidrott ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och FN:s konvention om barnets rättigheter. Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget behov och förutsättningar.


– RFSL samarbetar med Riksidrottsförbundet och flera idrotter för att unga med transerfarenhet ska få en mer självklar tillgång till idrotten och vi har stora förhoppningar om att bidra till att en transinklusiv idrott blir verklighet, säger Mathilda Piehl, sakkunnig hbtq och idrott RFSL.

Transpersoner som grupp är i behov av hälsofrämjande insatser, då deras ohälsotal är markant högre än för majoritetsbefolkningen. En transinkluderande idrott kan därför innebära en avgörande skillnad för barn och unga.


– Kompetenshöjande insatser och att se över idrottens strukturer är viktiga delar i utvecklingsarbetet. Ett medvetet förhållningssätt till kön och könsindelning hos den enskilda tränaren kan göra enorm skillnad för de barn som är en del av verksamheten. Det är avgörande att varje idrott parallellt även ser över sina tävlingsbestämmelser, säger Malin Träff, sakkunnig barn- och ungdomsidrott Riksidrottsförbundet.


En del i Riksidrottsförbundets arbete är att se över anvisningar för barn- och ungdomsidrott där RFSL och RFSL Ungdom bidrar med kompetens och perspektiv.


– RFSL Ungdom ser fram mot att idrotten utvecklar sin verksamhet från teori till praktik utifrån ett barnrättsperspektiv, säger Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom.