Barn springer 100 varv runt jorden för en bättre värld

1 april springer en miljon barn över hela världen Jorden Runt-loppet för en bättre värld. Tillsammans når de upp till 100 varv runt jordklotet och samtidigt för de fram vilka förändringar de vill se till stöd för barns rättigheter och FN:s globala mål.


Boxaren Anna Laurell Nash och ett 20-tal andra svenska olympier har besökt skolor runtom i Sverige för att inspirera barn till att röra på sig och lära sig vad de kan göra för en bättre värld. Foto: Jann Lipka/WCPF

Jorden Runt-loppet är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen World’s Children’s Prize och Sveriges Olympiska Kommitté. Totalt är ett 20-tal olympier med och inspirerar skolbarn till engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling, med avstamp i de olympiska värderingarna och egna idrottsliga erfarenheter.


– Barnen är vår framtid. Det är fantastiskt att få vara med och inspirera till att jobba för en bättre värld tillsammans. Jag brinner själv mycket för utveckling, jämlikhet och idrott, vilket går hand i hand med det vi ska göra, säger Anna Laurell Nash, boxare och ambassadör för Jorden runt-loppet. 

Barnen går eller springer 3 km och de har legat i hårdträning sedan årsskiftet samtidigt som de med hjälp av olympier lärt sig om de globala målen och hur de själva kan bidra till en bättre värld.


– Precis som inför ett OS är det viktigt att sätta upp både kort- och långsiktiga mål. Vi kan inte ändra allt på en dag men varje liten grej vi gör på vägen för oss närmare målet. Det är bra att barnen blir involverade tidigt för en bättre värld. Vi vuxna ser problemen, men för barn är det självklart att göra något åt dem också, säger Anders Södergren, längdskidåkare.

Totalt en miljon barn, varav minst 30 000 i Sverige, deltar i Jorden Runt-loppet. Flickors lika rättigheter, det femte globala målet för ökad jämställdhet, är i fokus. Bland barnen som deltar finns flickor som tvingats till barnäktenskap och som har utsatts för övergrepp. Mål 10, för ökad jämlikhet i och mellan länder, samt mål 16, för rättvisa och fredliga samhällen lyfts också. Satsningen bidrar dessutom till att nå det tredje målet, som handlar om hälsa och välbefinnande.


– Tillsammans ska vi hjälpa världen att nå målen, säger hockeyspelaren Danijela Rundqvist som också vill inspirera barnen till att röra på sig och ha roligt. Allt för att både världen och barnen ska må bättre.