Barn och vuxna skapar lekplats tillsammans

Förra veckan träffades hyresgäster, föreningar och andra besökare i en workshop på Gamlegårdens centrum i Kristianstad för att tillsammans skapa en ny stor aktivitets- och lekplats mitt på Gamlegården.

– Vi vill göra detta ihop med boende och verksamma på området. Det är viktigt att vi lyssnar på deras idéer och tankar, så att den nya storlekplatsen kan bli något riktigt speciellt, säger AB Kristainstadsbyggens (ABK) vd Henrik Strand.


Barnen fick rita och ge förslag på hur den nya aktivitetsplatsen ska se ut. Tillsammans med de vuxna fick de också skriva ner vad den skulle innehålla. Utegym, allaktivitetsplan, bänkar och bord, klättervägg, parkourhinder och kuperad markbana var bara några av förslagen som kom fram.

Under våren kommer ABK:s projektledare Helena Lundahl och Carolina Aouseus att ta fram ett konkret förslag utifrån de inkomna idéerna från de drygt 40 personer som deltog i workshopen.


Aktivitetsplatsen kommer också att innehålla interaktiva lekredskap för att kombinera nutidens dataspel med utomhuslek och fysisk aktivitet och som kan få barn och unga att röra på sig mer.

– Målet är att skapa en unik aktivitets- och lekplats med olika delar för lek, umgänge och möten för alla åldrar säger Helena Lundahl.


Genom att skapa en helt unik aktivitetsplats är målet att även locka familjer, barn och ungdomar utanför området att besöka aktivitetsplatsen. Det blir en möjlighet till att öka integrationen, men också att yngre och äldre ska kunna mötas för att öka förståelsen för varandra.

Aktivitetsplatsen ska vara färdigställd senast i augusti nästa år.