Barn- och ungdomsidrott prioriteras i ekonomiskt stöd

Regeringen har beslutat om ett akut stödpaket på 500 miljoner kronor till idrottsrörelsen och Riksidrottsförbundets arbete med hur fördelningen ska ske är i full gång.


#idrottensstödpaket #riksidrottsförbundet #idrottsrörelsen #stödpaket
I nyheterna talas det mycket om hur coronakrisen drabbar elitidrottare ekonomiskt men de som drabbas fysiskt är ofta barn och unga som inte längre kan utöva sin sport. Riksidrottsförbundet föreslår att barn- och ungdomsidrott prioriteras i fördelningen av regeringens stödpaket på 500 miljoner kronor. Foto: Luisella Planeta Leoni/Pixabay

– Vi är glada över att regeringen agerat snabbt i en svår tid. Det är bra att regeringen ger Riksidrottsförbundet förtroendet att fördela stödet. Detta kommer självklart göras i dialog med regeringen men friheten att fördela på det sätt idrotten tror är det bästa kommer vara viktig, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Samtliga specialidrottsförbund har informerats om regeringens beslut och RF har bildat en referensgrupp med tio förbund.


– Ambitionen är att vi ska börja betala ut pengar så fort som möjligt. Redan nu kan jag nog säga att alla kommer inte att bli nöjda. Om pandemin fortsätter under längre tid kommer kostnaderna dessutom att öka ytterligare. Det är viktigt att vårt stöd lindrar de konsekvenser som uppstått för den ideella idrottsrörelsen, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet har arbetat fram ett antal principer där utgångspunkten är att i så stor utsträckning som möjligt undvika konkurs för förbund och föreningar. Kostnader och förlorade intäkter kring verksamhet och evenemang för barn och ungdomars idrott föreslås prioriteras. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med idrottsanslaget. 


– Vi försöker nu att klara situationen fram till sommaren. Många föreningar och förbund har tänkt i nya banor för att ändå bidra till att barn och unga kan röra på sig under denna tid. Föreningen som nav i samhället spelar en stor roll, speciellt i en situation som denna. Jag är imponerad över allt nytänk med till exempel utomhusträning eller digitala lösningar som sker i denna utmanande situation, säger Björn Eriksson.