Utökad användning när bandyplan blir hall

Göteborgs mildra vintrar gör träningssäsongen på Ruddalens bandybana kort. För att förlänga den ska banan byggas om till en hall som dessutom ska kunna användas för fler verksamheter och rymma bland annat läktare och kafé.


#ruddalen #bandybana
När Ruddalens bandybana i Göteborg byggs om till en hall kommer den att kunna utnyttjas av fler idrotter och dessutom under hela året. Foto: Joanna Klasén

– När vi för några år sedan började planera tänkte vi oss endast en enklare tak- och vägglösning över bandyplanen. Nu har idrotts- och föreningsnämnden beslutat att göra en större investering som innebär att hallen kan användas mer effektivt och flexibelt av fler idrotter och verksamheter och under hela året, säger Ann-Charlotte Hellman, fastighetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Efter en medborgardialog om utvecklingen för Ruddalens idrottscentrum har behovsbeskrivningen för bandyhallen skrivits om. Flera issporter, allmänhet och skola ska kunna använda hallen samtidigt och under den isfria tiden (april–augusti) ska andra verksamheter kunna ta plats.


– För att detta ska kunna fungera i praktiken krävs anpassningar och investeringar i mer än bara tak och väggar. Det handlar exempelvis om lösningar för att kunna dela av hallen rumsligt och att varje idrott får förråd för sina respektive redskap, säger Ann-Charlotte Hellman.


Bandyhallen ska också rymma läktare med plats för cirka 1 200 personer varav cirka 150 är ståplatser, kafé och ny maskinhall. Bygget beräknas börja i sommar och vara klart november 2022 med en paus under vintern 2021/2022 så att bandyplanen kan vara öppen då.