Utökad användning när bandyplan blir hall

Göteborgs mildra vintrar gör träningssäsongen på Ruddalens bandybana kort. För att förlänga den ska banan byggas om till en hall som dessutom ska kunna användas för fler verksamheter och rymma bland annat läktare och kafé.


#ruddalen #bandybana