Bakläxa för planer på att stänga friluftsbad

Som tidigare berättat här har Helsingborg stora planer på att förändra stadsdelen Drottninghög. Men när planerna, som innehåller en permanent stängning av områdets friluftsbad, blev kända möttes de av hård kritik från både invånare och simföreningar. Till P4 Malmöhus säger Helsingborgs simsällskap att det redan råder brist på bad i staden vilket drabbar simundervisningen. Nu har Helsingborgshem fått i uppdrag att utreda hur det gamla uttjänta friluftsbadet kan ersättas med ett nytt. 2023 är ett nytt bad tänkt att stå klart.