Badhuskostnad skjuter i höjden

B A D Kristianstad har beslutat bygga ett nytt badhus och idag rapporterar Kristianstadsbladet att den beräknade kostnaden för badet ökat från 340 miljoner kronor (2015) till 498 miljoner kronor. Den grupp som arbetar med projektet inom kommunen räknar dock med att kunna få ner kostnaden till 468 miljoner.


En del av förklaringen till den stora kostnadsökningen är att specifikationerna för badet ändrats under arbetets gång.


Allvarligare är att konsultfirman som gjort kostnadsberäkningarna räknat fel på 3 000 kvadratmeter redan i den första förstudien, enligt kommunens badhusgrupp.

Enligt Kristianstadsbladet ska kommunfullmäktige ta upp badhuset igen för nytt beslut i maj.