Bättre tillgång till dricksvatten i Göteborg

Vatten på flaska är flera hundra gånger mer miljöpåfrestande än kranvatten, därför installerar Göteborg dricksvattenfontäner för att hjälpa invånarna släcka törsten klimatvänligt.


Nu får göteborgarna fler möjligheter att dricka kranvatten på stan. Foto: Frida Gustavsson

Idag finns det dricksvattenfontäner och kranar på 18 platser i centrala Göteborg. Åtta nya fontäner kommer att placeras lite längre ut, på torg och centrum där många människor vistas. Och skulle nästa sommar bli lika varm som årets, kommer de förhoppningsvis att bli välanvända.


– Göteborgarna får miljövänligt, gott och gratis dricksvatten på fler platser i staden. Att öka tillgängligheten till dricksvatten bidrar till att skapa ett mer hållbart samhälle, säger Andreas Severinsson, chef för stadsbyggnadsenheten på Kretslopp och vatten.

Att välja kranvatten framför köpt flaskvatten är bättre för miljön. Transporten av en liter flaskvatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten. Dessutom kräver flaskvatten en förpackning, normalt i form av miljöbelastande plast.


– De nya vattenfontänerna är anpassade så att både barn och vuxna enkelt kan dricka eller fylla sin flaska. Vi vill visa att kranvatten är det bästa alternativet när man vill släcka törsten, säger Andreas Severinsson.

goteborg.se/dricksvattenfontaner kan du se var alla vattenkranar finns.